‹ Tilbage

Lempelse af besøgsrestriktioner på sociale tilbud

Der er lempet på restriktionerne for besøgende på sociale tilbud. Det betyder, at beboere kan få besøg af yderligere én fast person.
Hovedindgang på Bofællesskabet Syrenvænget

Social- og ældreminister Astrid Krag lemper nu besøgsrestriktionerne på de sociale tilbud.

Det betyder bl.a, at beboere på sociale tilbud, hvor der er restriktioner, kan få udpeget yderligere én særlig person, som vil have adgang til at komme på besøg indendørs.

I langt de fleste kommuner er der lige nu indført midlertidige besøgsrestriktioner på sociale tilbud med borgere i risikogruppen. I dag lempes restriktionerne, så beboere kan få udpeget en særlig nær pårørende, som må komme på besøg indendørs.

Dermed udvides antallet af personer, der kan komme på besøg, da en beboer i forvejen har ret til at få udpeget op til to faste besøgspersoner.

Konkret betyder det, at der nu må være 3 besøgende – dog kun 2 ad gangen på følgende tilbud:

Af hensyn til den samlede smitterisiko fastholdes/indføres besøgsrestriktionerne på fællesarealerne på alle tilbud i Voksenhandicap. Det betyder at der ikke er adgang for pårørende på fællesarealerne.

Der er mulighed for besøg i borgernes egne lejligheder af 1-3 faste besøgspersoner og efter nedenstående retningslinjer.
Forbuddet indføres for at minimere smitten blandt ældre eller sårbare og beskytte dem mest muligt.

Besøgene af op til 2 besøgspersoner ad gangen skal ske på en social- og sundhedsfaglig forsvarlig måde, der skærmer andre beboere og personalet:

  • Der kan komme tre pårørende på besøg på terrassen eller i borgerens egen lejlighed via egen indgang/terrasseindgang. Dog er det 2 personer ad gangen
  • Besøg skal nogle steder meddeles /aftales på forhånd med botilbuddet af hensyn til den efterfølgende rengøring.
  • Borgeren kan lave kaffe / te / drikkevare i egen bolig til besøget
  • Der skal tørres/sprittes af i boligen på kontaktflader dvs. borde, håndtag, og evt. toilet og vandhane, efter besøget – borgeren kan få hjælp af personalet.
  • De pårørende der har mulighed for det, må meget gerne udføre denne aftørring ved besøgets afslutning. Det kan aftales med personalet når besøget meddeles/aftales.

Besøgende skal overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer for at mindske risikoen for smittespredning på vores botilbud.

De centrale retningslinjer om 2 meters afstand og mundbind skal følges, det vil sige ingen fysisk kontakt. De pårørende skal være uden symptomer på sygdom, også mild forkølelse, i 48 timer før besøget.

Symptomer på COVID-19 er ondt i halsen, sygdomsfølelse, muskelsmerter, tør hoste og feber. Man kan også opleve at få hovedpine, kvalme, diarré og muligvis andre symptomer.