‹ Tilbage

De nye affaldsbeholdere tømmes snart

Fra mandag den 3. maj begynder den nye renovatør at tømme de nye affaldsbeholdere.
Grafik med affaldsbeholdere

Madaffalds- og restaffaldsbeholderen tømmes hver 2. uge og genbrugsbeholderen til metal/plast/mad- og drikkekartoner samt pap/papir tømmes hver 4. uge.

De nye affaldsbeholderne er todelt, sådan at affaldet holdes adskilt, når det det tømmes af bilen, der også har to rum. Men hvad sker der så med affaldet? Du kan se hvordan Hedensted Kommunes affaldsselskab behandler affaldet i rummet til madaffald i videoen her. Madaffald bliver til biogas og gødning. Restaffald bliver til fjernvarme. Affaldet i genbrugsbeholderen bliver til nye ressourcer.

Den nye selvbetjening er også klar. Se din nye tømmekalender med de nye tømmedatoer, ret i din nye beholdersammensætning og tilmeld dig beskedservice.