‹ Tilbage

Færdig sti omkring Bjørnsknude

Den nye sti ved Bjørnsknude forventes færdig fredag den 18. september. Herefter er stien åben for alle.
Sti ved Bjørns Knude

Fredag den 18. september kl. 16 forventes de sidste byggeredskaber og afspærringer omkring Bjørnsknude i Juelsminde at være fjernet.

Herefter er den nye sti åben for alle.

Arbejdet med stien og kystsikringen er gået rigtig godt, og derfor åbner stien lidt før forventet. Af samme grund er skiltning ikke endelig på plads. Det bliver den cirka midt i oktober.

På grund af corona udskydes en eventuel officiel åbning af stien til foråret.

I forhold til brugen af stien skal man være opmærksom på, at stien er beregnet til gåture og lignende færdsel, men at det ikke er tilladt at ”tage ophold” på stien. 

Stien er blevet til i et godt samarbejde Hedensted Kommune og grundejeren ved stien.
Sidstnævnte har dels stillet en del af sin grund til rådighed for stien og dels givet et økonomisk bidrag, så man kunne komme i mål med en god løsning for fællesskabets bedste.

Her kan du se en drone-optagelse, der viser den nye sti.