‹ Tilbage

Besøgsrestriktioner på sociale tilbud

På grund af stigende smitte med coronavirus indføres besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud.
Hovedindgangen 2 - Uldum Bofællesskab

Hedensted Kommune den seneste tid haft et stigende smittetryk blandt borgere, ligesom der er konstateret smitte hos minkbesætninger.

På den baggrund har vi i dag fra Social- og Indenrigsministeriet modtaget orientering om midlertidig besøgsforbud på en række sociale tilbud i Hedensted Kommune.

Det er pålagt ledelsen på de sociale tilbud, at indføre besøgsforbud på de tilbud, som har borgere der tilhører en risikogruppe.

Konkret betyder det, at der fra i dag vil være restriktioner på følgende tilbud:

 • Højtoften
 • Rugmarken
 • Solhøj
 • Lunavej
 • Syrenvænget
 • Uldum Bofællesskaber

Af hensyn til den samlede smitterisiko fastholdes/indføres besøgsrestriktionerne på fællesarealerne på alle tilbud i Voksenhandicap. Det betyder at der ikke er adgang for pårørende på fællesarealerne.

Der er mulighed for besøg i borgernes egne lejligheder af 1-2 faste besøgspersoner og efter nedenstående retningslinjer.

Forbuddet indføres for at minimere smitten blandt ældre eller sårbare og beskytte dem mest muligt.

Besøgene af op til 2 besøgspersoner skal ske på en social- og sundhedsfaglig forsvarlig måde, der skærmer andre beboere og personalet.

Der er mulighed for besøg på udearealer eller i egen bolig i Voksenhandicap efter følgende retningslinjer gældende fra den 16. november 2020:

 • Der kan komme to pårørende på besøg på terrassen eller i borgerens egen lejlighed via terrasseindgang.
 • Besøg skal meddeles /aftales på forhånd med botilbuddet
 • Besøg kan foregå op til 4 gange ugentlig
 • Borgeren kan lave kaffe / te / drikkevare i egen bolig til besøget
 • Der skal tørres/sprittes af i boligen på kontaktflader dvs. borde, håndtag, og evt. toilet og vandhane, efter besøget – borgeren kan få hjælp af personalet.
 • De pårørende der har mulighed for det, må meget gerne udføre denne aftørring ved besøgets afslutning. Det kan aftales med personalet når besøget meddeles/aftales.

Besøgende skal overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer for at mindske risikoen for smittespredning på vores botilbud.

De centrale retningslinjer om 2 meters afstand og mundbind skal følges, det vil sige ingen fysisk kontakt. De pårørende skal være uden symptomer på sygdom, også mild forkølelse, i 48 timer før besøget.

Symptomer på COVID-19 er ondt i halsen, sygdomsfølelse, muskelsmerter, tør hoste og feber. Man kan også opleve at få hovedpine, kvalme, diarré og muligvis andre symptomer.