‹ Tilbage

Besøgsforbud på plejehjem, Rehab. og Akutcenter

Efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed indføres midlertidigt besøgsforbud på plejehjem, Rehab. og Akutcenter.
Hænder om kaffekop

Styrelsen for Patientsikkerhed har pålagt Hedensted Kommune at udstede et påbud om besøgsforbud. Det gælder alle plejehjem og Rehab. og Akutcenter. Besøgsforbuddet omfatter også alle træningsaktiviteter, tilbud med frivillige og caféerne på plejehjemmene, der normalt er åbne for borgere i de omkringliggende boliger eller nærmiljøet. Forbuddet gælder ikke visiterede tilbud på plejehjem og Rehab. og Akutcenter.

Hver beboer må vælge 1 nærmeste pårørende som fast besøgende indendørs i egen bolig. Er beboeren i en kritisk situation, så kan der ske besøg af flere pårørende i egen bolig.

Med "den nærmeste pårørende" forstås eksempelvis beboerens ægtefælle, faste samlevende, faste partner, mor, far, barn eller barnebarn.

Borgere, der af kommunen er visiteret til at komme i eksempelvis et dagcenter, sygeplejeklinikkerne, visiteret træning og bad, er ikke besøgende og derfor ikke omfattet af besøgsforbuddet.

Beboerne på plejehjemmene kan fortsat modtage ydelser fra eksempelvis frisør, tandpleje og fodterapeut.

Beboernes ret til at forlade et plejehjem bliver ikke påvirket af forbud mod besøg.

Forbuddet indføres for at minimere smitten blandt ældre og sårbare og beskytte dem mest muligt.

Besøgende skal overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer for at mindske risikoen for smittespredning på vores plejehjem.

De centrale retningslinjer om 2 meters afstand og mundbind skal følges, det vil sige ingen fysisk kontakt. De pårørende skal være uden symptomer på sygdom, også mild forkølelse, i 48 timer før besøget.

Symptomer på COVID-19 er ondt i halsen, sygdomsfølelse, muskelsmerter, tør hoste og feber. Man kan også opleve at få hovedpine, kvalme, diarré og muligvis andre symptomer.

Påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed