‹ Tilbage

Forældrebetaling og nødpasning

Læs om opkrævning af forældrebetaling under corona-nedlukningen.

Der er over weekenden (21.-22. marts) blevet opkrævet forældrebetaling på kommunens dagtilbud og SFO. Flere spørger måske sig selv, om man som forældre skal betale for pasning, som man pga. corona-nedlukningen ikke bruger.

Regeringen har meldt ud, at svaret er ja. Vi står i en samfundskrise, hvor alle må bidrage. Medarbejderne i dagtilbuddene skal stadig have løn, og der er tilbud om nødpasning for de, der ikke kan finde andre muligheder.

Men det er en svær situation for alle, og derfor justerer vi løbende i vores nødpasning efter behov. Fra Børne- og Undervisningsministeriet er det beskrevet, at nødpasning gælder for forældre ansat inden for social-, sundheds- og omsorgsområdet, forældre ansat i det private, og forældre der befinder sig i udsatte positioner, hvor isolationen i hjemmet er slidsomt for alle.

Har I som forældre ændrede behov i forhold til nødpasning, så kontakt lederen af jeres lokale dagtilbud / SFO. Hvis I har børn i dagplejen, så kontakt dagplejen direkte. Vi har pt. 15 institutioner og 12 dagplejere åbne og vurderer løbende behovet.

Opdatering den 24. marts:
Flere forældre har udtrykt frustration og undren over, at man også stadig skal betale for eventuel madordning og bleer. Det har vi fuld forståelse for.  
Hvordan vi – og resten af landets kommuner - kan forholde os til betaling af mad, bleer mv. forsøger vi nu at få afklaret ved Kommunes Landsforening (KL).
Vi giver snarest muligt en tilbagemelding (både her på siden, på facebook og via de kanaler, vi normalt kommunikerer med jer forældre igennem.)