‹ Tilbage

Udendørs besøg på plejehjem

Lempelse af retningslinjer for besøg på udearealer ved plejehjem

Der er et stort ønske fra pårørende om lidt mere fleksibilitet i forhold til at kunne besøge beboere på plejehjemmene, og det er også til stor gavn for beboerne at kunne få dialog med deres pårørende. Derfor er der arbejdet med lempelse af og mere fleksible muligheder for besøg på udearealer ved plejehjemmene.

Vi håber, at pårørende og beboere fortsat vil respektere Sundhedsstyrelsens retningslinjer, hvor vi holder afstand, at der ikke er fysisk kontakt, at der sprittes af og at pårørende ikke kommer på besøg med selv milde symptomer, da det vil være meget kritisk.

De nye rammer for besøg på udearealer ved plejehjem:

 • Der kan komme to pårørende på besøg af gangen.
 • Et besøg kan, som udgangspunkt vare en ½ time – hyppighed af besøg aftales mellem beboere, pårørende og det enkelte plejehjem.
 • Besøg holdes på fællesterrasser, i opstillede telte/ pavilloner mv. – med lokale variationer på de enkelte plejehjem.
 • Hvor det er muligt og sundhedsmæssigt forsvarligt kan besøg foregå på beboernes terrasser. Det vil være med dialog gennem vindue på klem (med afstand), telefon, IPad eller lign.
 • Besøget aftales på forhånd med det enkelte plejehjem og skal følge de retningslinjer, som det enkelte plejehjem har udarbejdet.
 • De pårørende bliver på forhånd eller ved ankomst informeret om hvilke hygiejniske retningslinjer, der skal overholdes under besøget.
 • Pårørende spritter hænderne af ved ankomst.
 • Besøgende og beboere skal sidde og blive siddende på de pladser, der er stillet op til – både på fælles arealer og beboerne terrasser.
 • Pårørende skal selv tage kaffe, kopper mv. med.
 • Besøg skal overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer for at mindske risikoen for smittespredning på vores plejehjem.
 • De centrale retningslinjer om 2 meters afstand skal følges dvs. ingen fysisk kontakt
 • De pårørende skal være uden symptomer på sygdom, også mild forkølelse, i 48 timer før besøget. Symptomer på COVID-19 er ondt i halsen, sygdomsfølelse, muskelsmerter, tør hoste og feber. Man kan også opleve at få hovedpine, kvalme, diarré og muligvis andre symptomer

Af hensyn til den nærmere planlægning de enkelte steder, skal man holde sig orienteret på det enkelte plejehjems hjemmeside. Man er også velkommen til at kontakte plejehjemmet.

Politisk besluttes der løbende ændringer i forhold til muligheder for besøg, som giver nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. I Hedensted Kommune følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer tæt, så hold jer orienteret på kommunens og plejehjemmenes hjemmesider.