‹ Tilbage

Nu ophæves det generelle besøgsforbud på botilbuddene

Social- og Indenrigsministeren har besluttet at ophæve det generelle besøgsforbud på tilbud på socialområdet. Det betyder, at det igen er muligt for borgere i Voksenhandicap frit at få besøg på deres botilbud.
Hænder om kaffekop

Det vil dog fortsat være nødvendigt, at tage hensyn til risikoen for smitte og følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for håndtering af coronavirus, herunder i forhold til at holde afstand, rengøring og hygiejne.

Det er muligt undtagelsesvist at fastsætte midlertidige lokale besøgsrestriktioner på bofællesskabet (jf. bekendtgørelse nr. 927 af 22. juni 2020), ved konkrete smitteudbrud eller hvis det er nødvendigt af hensyn til en eller flere af de borgere, der bor der. 

I den forbindelse vil der være fokus på borgere i risikogruppen, og i særlig grad ældre borgere over 80 år og borgere med kroniske sygdomme. 

Beslutninger og vurderinger omkring lokale besøgsrestriktioner vil blive truffet af ledelsen på de enkelte tilbud under hensyntagen til de lokale forhold og meldt ud på botilbuddets hjemmeside. En sådan begrænsning af besøg vil kun forekomme i den periode og i det omfang, det er nødvendigt.