‹ Tilbage

Besøg på plejehjem og midlertidige pladser

Fra torsdag den 2. juli bliver der åbnet endnu mere op for besøg på plejehjem og midlertidige pladser.
Beboere på et plejehjem

Sundheds- og Ældreministeriet har besluttet at åbne endnu mere op for besøg på ude- og indendørs arealerne på plejehjem og aflastningspladser. Det betyder, at det igen fra torsdag 2. juli er muligt for borgere på vores plejehjem og midlertidige pladser at få besøg i deres boliger.

Det vil dog fortsat være nødvendigt, at tage hensyn til risikoen for smitte og følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for håndtering af coronavirus, herunder i forhold til at holde afstand, rengøring og hygiejne.

Besøgende skal derfor følge nedenstående retningslinjer:

  • Besøgende skal bruge plejehjemmets hovedindgang
  • Besøg foregår som udgangspunkt i beboerens egen bolig
  • Besøg skal overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer for at mindske risikoen for smittespredning
  • Retningslinjerne om 2 meters afstand skal følges, dvs. ingen fysisk kontakt
  • Hænder skal sprittes af ved indgangen
  • Besøgende skal registrere sig af hensyn til muligheden for smitteopsporing
  • Besøgende skal være uden symptomer på sygdom, også mild forkølelse, i 48 timer før besøget. Symptomer på COVID-19 er ondt i halsen, sygdomsfølelse, muskelsmerter, tør hoste og feber. Man kan også opleve at få hovedpine, kvalme, diarré og muligvis andre symptomer.

Det er muligt undtagelsesvist at fastsætte midlertidige lokale besøgsrestriktioner på plejehjem i tilfælde af lokale smitteudbrud. Det kan ske, hvis der er konkret viden eller mistanke om smitte på et plejehjem, hvis der vurderes at være øget risiko for smitte eller hvis antallet af smittede personer i en kommune er højt.