‹ Tilbage

Tid til årligt rottetilsynsbesøg

Det er tid til det årlige rottetilsynsbesøg på tilsynspligtige ejendomme*

Det er Rentokil der varetager rottebekæmpelsen i Hedensted kommune og de vil derfor i perioden 1. oktober 2019 - 29 februar 2020 komme på tilsynsbesøg på adresser der jf. nedenstående beskrivelse er tilsynspligtige. Tilsynsbesøget gælder også for ejendomme der har tegnet en privat sikringsordning. Bekæmperne er bekendt med smitterisiko på landbrugsejendommene og vil følge gældende lovgivning.

Har du spørgsmål til rottetilsynsbesøgene eller andre kommentarer er du velkommen til at kontakte Maria E. Sørensen på 79 75 56 83 eller maria.e.sorensen@hedensted.dk  

*Tilsynspligtige ejendomme: Erhvervsejendomme med dyrehold, primærproduktion af fødevarer og foder til dyr, opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker.