‹ Tilbage

Afspærring af Svends Møllevej og Ørumvej

Ørumvej - afspærring med lysregulering

Svends Møllevej, Daugård er spærret
På Svends Møllevej har vi konstateret, at skråningen ned mod åen falder sammen, og at kørebanen efterfølgende er begyndt at sætte sig. Vi har derfor besluttet at lukke hele vejstrækningen midlertidigt.

Ørumvej, mellem Daugård og Ørum, ved Ørum Å, vejstrækning med lysregulering
Derudover har vi afspærret en del af Ørumvej, da skråningen ned mod Ørum Å og dele af kørebanen er begyndt at falde sammen. Der er opsat lysregulering på strækningen. 

Begge afspærringer er opsat for at undgå, at skråningerne og kørebanerne sætter sig yderligere ved belastning fra trafikken.  

Indtil vi får klarhed over omfanget  og får retableret skaderne, vil de to veje være helt og delvis spærret.