‹ Tilbage

Nye landsdækkende piktogrammer på genbrugsstationen skal gøre det lettere at sortere affald

I disse dage opsætter Hedensted Kommune nye skilte med de landsdækkende affalds piktogrammer på kommunens genbrugsstationer.

Kom og hør nærmere på genbrugsstationen i maj og juni eller læs mere her i folderen

Genkendelsens glæde
Systemet skal gøre det lettere at sortere, fordi man møder det samme visuelle billede, som illustrerer, hvad der skal i affaldsbeholderen, uanset om man er hjemme eller på besøg i en anden kommune.

Giv det videre - sortér mere til genbrug
Vi kan anbefale at starte sorteringen allerede hjemmefra, f.eks. ved at etablere et lille sorteringssystem i hjemmet. På den måde bliver det let og hurtigt at aflevere affaldet i de rigtige containere på genbrugsstationen, så vi sikrer bedre udnyttelse af de ressourcer, der er i affaldet. Lige nu genanvender vi i Hedensted Kommune 43% af husholdningsaffaldet. Målet er at genanvende 50% i 2022.

Piktogrammer på emballage
Allerede nu ser vi også piktogrammerne brugt på enkelte emballager, så det er let at se, hvordan det skal sorteres - og vi håber selvfølgelig på at flere virksomheder vil benytte piktogrammerne, når de løbende re-designer emballagen.