‹ Tilbage

Er du interesseret i at blive nævning eller domsmand?

Hedensted kommunes grundlisteudvalg er begyndt på at udarbejde kommunens grundliste og opfordrer personer, der er interesserede i at komme på grundlisten, til at henvende sig til grundlisteudvalget. På denne måde opfyldes kravene om en alsidig repræsentativ grundliste.
Billede fra Vestre Landsret

Til grundlisten skal udvælges et antal egnede borgere, der skal udgøre et alsidigt og repræsentativt sammensat udsnit af kommunens befolkning. For at blive lægdommer skal man:

  • Være dansk statsborger
  • Være fyldt 18 år
  • Ikke fylde 80 år i løbet af de fire år, man står på grundlisten
  • Have stemmeret i Danmark

Da der mangler personer på grundlisten i aldersgruppen 18-30 år, samt personer med fremmed etnisk herkomst, opfordres særligt disse grupper til at søge.

Nævninger og domsmænd kaldes under et for lægdommere og virker i nogle straffesager sammen med en eller flere juridisk uddannede dommere. Hvervet som lægdommer er et borgerligt ombud, og det betyder, at man som udgangspunkt har pligt til at være lægdommer, hvis man bliver udtaget til det.

Alle opfordres til at rette henvendelse, men alle interesserede kan ikke være sikre på at komme på grundlisten.

Det er landsrettens præsident der danner nævninge- og domsmandslister til landsretterne og byretterne ved lodtrækning blandt de personer, der er optaget på grundlisten. Det betyder, at selv om du står på grundlisten er det ikke sikkert du bliver udtaget til som lægdommer.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Anette Ulvbjerg på telefon nr. 79 75 50 05 eller skrive en mail til anette.ulvbjerg@hedensted.dk

Ansøgningsfristen var den 20. februar 2019