‹ Tilbage

Konflikt på det offentlige arbejdsmarked

Der er varslet konflikt på det offentlige arbejdsmarked. Læs om, hvad det betyder for Hedensted Kommune.
Konflikt

De faglige organisationer har varslet strejke på en række områder til ikrafttræden den 4. april. Kommunernes Landsforening (KL) har svaret igen med et lockoutvarsel til den 10. april.

Forligsmanden har den 17. april for 2. gang udsat strejke og lockout til henholdsvis den 6. og 12. maj. Konfliktvarslerne vil dog kunne træde i kraft tidligere, hvis forhandlingerne bryder sammen. Derfor kan det ikke med sikkerhed siges, hvornår en eventuel konflikt vil starte.

Konsekvenser af strejkevarslet

Der er kun varslet strejke for ganske få medarbejdere i Hedensted Kommune. Strejken, der var varslet til den 4. april og nu udsat til den 22. april, vil derfor ikke få direkte betydning for Hedensted Kommune.

Den Digitale Hotline vil dog være lukket som følge af strejke hos andre offentlige myndigheder.

Konsekvenser af lockoutvarslet

KL's bestyrelse har besluttet at varsle en omfattende lockout fra den 10. april. Lockouten er nu udsat til den 28. april.

Størstedelen af de ansatte på dagtilbuds- og undervisningsområdet er omfattet af lockoutvarslerne, mens det kun gælder en mindre del af de ansatte inden for  ældre- og handicapområdet.

Det er i øjeblikket ved at blive afklaret mere præcist, hvilke medarbejdere i Hedensted Kommune der vil være omfattet og på hvilke områder, der etableres nødberedskab.

Det må dog forventes, at en lockout vil have store konsekvenser for børnepasning, skoler og hele det administrative område.