‹ Tilbage

Fældning af træer på Horsensvej i Hedensted

I uge 11 gennemfører Hedensted Kommune træfældning med ekstern skoventreprenør, Brdr. Willemoes Skovservice.

Træfældningen omfatter dels allé træer i begge sider langs Horsensvej, samt hovedparten af beplantningen i trekanten mellem den nordøstlige strækning af Horsensvej og Hovedvejen. De aktuelle strækninger og område fremgår af kortudsnit, markeret med gult.

Træfældningen gennemføres med professionelle skovningsmaskiner mv. dels for øget sikkerhed under fældning/flishugning, samt reduktion i den tidsmæssige forstyrrelse af trafikanter og beboere langs arbejdsområdet.

Træfældningen sker som led i de kommende anlægsarbejder for lednings- og gaderenovering i Horsensvej, øst for Løsningvej, der forventes påbegyndt i maj/juni 2018.

Fældningen gennemføres på nuværende tidspunkt for at sikre at saftspændingen stadigvæk er lav og træerne derfor kan omdannes direkte til fyringsflis uden langvarig tørring.

Vi håber på forståelse for de gener der må være, mens fældningsarbejdet står på.

Se kortet over den aktuelle strækning.

Infrastruktur og Transport