‹ Tilbage

Naturregistrering i Hedensted Kommune

Hedensted Kommune fortsætter arbejdet med at forbedre mulighederne for at søge tilskud til naturpleje

Hedensted Kommune fortsætter i perioden 1. maj til 1. november 2018 arbejdet med at foretage botaniske registreringer på beskyttede naturtyper over hele kommunen. Resultaterne vil blive indtastet i Naturdata, som kan findes på Danmarks Miljøportal, www.arealinfo.dk

Arbejdet vil medføre større viden om områderne og forbedre mulighederne for at søge støtte fra staten til pleje af græs- og naturarealer.

Hedensted Kommune har hyret en konsulent til at hjælpe med opgaven - tag godt imod hende derude.