‹ Tilbage

Udbygning af E45 Østjyske Motorvej Vejle - Skanderborg S

Der afholdes borgermøde tirsdag den 26. juni 2018, kl. 19 - 21 Spisegaarden, Ny Skolegade 11, 8723 Løsning med indkaldelse af idéer og forslag til VVM-undersøgelsen.

Vejdirektoratet gennemfører fra midten af 2018 frem til midten af 2020 en VVMundersøgelse (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) for en udbygning af motorvejen, der blandt andet skal sikre at miljøet ikke påvirkes unødigt, og at de natur-, miljø- og arealmæssige konsekvenser og trafikale effekter af en udbygning af motorvejen belyses.

Vejdirektoratet afholder borgermøder om VVM-undersøgelsen. Du kan læse mere om projektet  i informationspjechen og på Vejdirektoratets hjemmeside.