‹ Tilbage

Planlægning af omfartsvej øst om Hedensted

Byrådet har besluttet at planlægge for en omfartsvej øst om Hedensted.
Kort over omfartsvejen øst om Hedensted

Der har i den anledning været afholdt et lodsejermøde den 28.06.2018, hvor baggrund og plan for projektet blev gennemgået.

Byrådets beslutning

Bagrunden for mødet er Byrådets beslutning af 30. maj 2018 om at udføre en planlægning for anlæg af en omfartsvej øst om Hedensted af hensyn til den fremtidige byudvikling i Hedensted øst.

Byrådets beslutning ses her

Bilag: Kort over omfartsvejen øst om Hedensted

Bilag: Notat om procesbeskrivelsen udarbejdet af Rambøll

Oplæg – Lodsejermøde den 28.06.2018

Herunder ses Power Point som blev fremlagt under lodsejermødet inkl. dialog punkter.

Se præsentation til lodsejermøde d. 28.6.2018, ink. dialognoter fra mødet

Trafiktal – Grundlag og kilder

Trafiktallene som fremgår af power point er udarbejdet af Hedensted Kommune i samarbejde med Rambøll.

Grundlag og kilder for modelberegningen er kort beskrevet her

Råstofindvinding

Omfartsvejens betydning for råstof indvinding i området blev drøftet. Region Midtjylland er myndighed på råstofområdet. Du kan læse mere herom ved at klikke her.  

Vil du vide mere om råstofindvindingen er du velkommen til at kontakte Region Midtjylland på raastoffer@ru.rm.dk eller på telefon nr. 78 41 19 99.