‹ Tilbage

Ændring af grundskylden (grundskatten) - 2. rate 2017

Regeringen har som en del af finansloven for 2017 besluttet at fastfryse grundskylden. Derfor får en stor gruppe grundejere en rabat på deres ejendomsskat (grundskyld) Fastfrysningen af grundskylden foretages ved at regulere 2. rate i 2017 (forfald 1. juli 2017)

For grundejerne betyder det at: 

  • Alle berørte automatisk får tilsendt en ny ejendomsskattebillet med efterfølgende opkrævning (girokort), hvis man er berørt af fastfrysningen
  • Er man tilmeldt PBS, bliver betalingen rettet helt automatisk 

Fastfrysningen får dog ikke samme betydning for alle: 

  • Kun grundejere, som betaler grundskyld af den såkaldte skatteloftsværdi  frem for af seneste grundvurdering fra SKAT, får glæde af fastfrysningen. Det skyldes, at det ikke er grundskylden som sådan, der fastfryses, men den såkaldte reguleringsprocent, som styrer stigningen i grundskatteloftsværdien. SKAT har skønnet, at ca. 10 pct. af boligejerne betaler grundskyld af grundvurderingen og dermed ikke får rabat
  • Generelt kan man sige, at alle ejerboligejere i år skal betale det samme eller mindre i grundskyld end sidste år. Skattebetalingen kan dog stige samlet set, hvis der er sket væsentlige ændringer i ejendommens forhold, som har medført en omvurdering fra SKAT. 

Teknisk uddybning
Skatteloftet over grundskylden er udformet sådan, at grundejeren betaler grundskyld af den laveste værdi af enten

1)    grundværdien som vurderet af SKAT, eller
2)    skatteloftsværdien som er sidste års afgiftspligtige grundværdi (den grundværdi der senest blev betalt grundskyld af) fremskrevet med reguleringsprocenten. 

Begge dele fremgår af ejendomsskattebilletten for 2017.

Normalt ville reguleringsprocenten for 2017 have været 5,5 pct., men i kraft af fastfrysningen fastholdes grundskatteloftsværdien på sidste års niveau for ejerboliger.

Det betyder, at alle de grundejere, hvor grundskatteloftsværdien er lavere end grundvurderingen, får en rabat på deres grundskyld.

Det betyder omvendt også, at grundejere, som betaler grundskyld af SKAT’s grundvurdering, ikke får nogen rabat.

Hvornår modtager man den nye beregning? 
De nye ejendomsskattebilletter lander i grundejernes postkasser (e-boks m.m.) i løbet af uge 22 eller 23. 

Regulering sker til aktuel ejer. Hvis der har været ejerskifte i 2017, udsendes til orientering en kopi af skattebilletten til tidligere ejer.