‹ Tilbage

Hvad er det der sker ved Svends og Brå mølle?

Hvis nogen har kørt forbi ved Svends Mølle, mellem Daugård og Ørum, har man sikkert lagt mærke til, at der sker en hel masse. Der sker også en del ved Brå Mølle, men det kan ikke ses fra vejen.

Hedensted Kommune er øjeblikket i gang med at skabe fri passage for fisk og andre vandlevende dyr ved møllerne. Projekterne er en del af Vandplanen og er finansieret af EU midler. I alt 7.5 mio. kr. er bevilliget til projekterne.

Arbejdet forventes færdigt i oktober, mere nyt herom senere

Herunder er en lille film, der viser arbejdet indtil nu. Selvom vi er godt på vej, er der stadig langt endnu. Der skal etableres en sø ved begge møller, og det nye åløb skal laves færdigt.”

Se filmen