‹ Tilbage

Afklaring af rød asfalt på Hovedvejen nord for Hedensted

Udvalget for Teknik har den 5. december drøftet sagen om den røde asfalt på Hovedvejen mellem Hedensted og Horsens.

Udvalget drøftede 3 ting:

  1. Mulig erstatning for skader på lak og forrude som ca. 200 billister har meldt ind efter at have kørt på vejen
  2. Hvorfor giver den røde belægning skader på bilerne og hvem er ansvarlig?
  3. Hvordan får vi repareret vejen, så den igen bliver god at køre på?

Konklusionen blev:

1. Mulig erstatning for skader på lak og forrude

Kommunens forsikringsselskab dækker ikke skaden, fordi det er selskabets vurdering, at Hedensted Kommune ikke er ansvarlig for skaden.

Det skyldes blandt andet, at

  • Kommunen ikke er ansvarlig for arbejde udført af ”selvstændigt virkende tredjemand”. Kommunen har fået bestilt arbejdet udført af Colas A/S, der igen har benyttet Dansk Overflade Belægning I/S (DOB I/S) som underentreprenør. Det er derfor DOB I/S der skal rettes krav mod i forhold til stenslagsskader.
  • Hedensted Kommune har levet op til deres tilsynspligt og opsat skilte med fartbegrænsninger, advarsler om høje kanter mv. 

Forsikringsselskabet Gjensidige orienterer snarest muligt om dette til de billister, som har anmeldt skader, og til deres forsikringsselskaber. Her vejledes også om, hvordan man kan søge erstatning hos DOB I/S. Kort fortalt sker dette igennem forsikringsselskaberne, men billisten skal aktivt give sit eget forsikringsselskab besked om at kontakte DOB I/S .

2. Hvorfor giver den røde belægning skader på bilerne, og hvem er ansvarlig?

Det er kommunens – og en belægningsspecialist fra Vejdirektoratet – vurdering, at overfladebehandlingen af de røde arealer ikke er korrekt udført. Materialet er udlagt forkert, og der er for lidt bindemiddel til at omslutte de små sten. Derfor er de løse og resulterer i stenslag.

Colas A/S, DOB I/S og kommunen har haft møde d. 5. december og er nu enige om at der hurtigst muligt skal findes en løsning, der afslutter sagen. DOB I/S har overdraget sagen til deres forsikring og der arbejdes sammen med kommunens forsikring om erstatningsspørgsmålet i forhold til reparation af vejen.

3. Hvordan får vi repareret vejen, så den igen bliver god at køre på?

Udvalget for Teknik besluttede på sit møde d. 5. dec. at den nuværende røde asfaltbelægning fjernes så hurtigt som muligt.

Udvalget besluttede desuden at der udlægges en ny tilsvarende korrekt udført belægning.
Dvs. med den korrekte mængde bindemiddel og stenstørrelse. Arbejdet udføres når vejrliget tillader i foråret 2018.

Kommunen beklager under alle omstændigheder de skader og den ulejlighed den røde asfalt har været skyld i.