VVM afgørelser

Når du har søgt en VVM afgørelse, kan du se afgørelsen og klagevejledningen ved at klikke på linket ved den enkelte adresse/matr.nr. herunder.

 

Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med etablering af adgangsvej til 5 skovparceller, matr.nr. 12ay, Åle By, Åle
Hedensted Kommune har meddelt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med etablering af adgangsvej til 5 skovparceller, matr.nr. 12ay, Åle By, Åle
Se afgørelse med anmeldelse og klagevejledning
Klagefristen udløber den 25. maj 2017