VVM afgørelser

Når du har søgt en VVM afgørelse, kan du se afgørelsen og klagevejledningen ved at klikke på linket ved den enkelte adresse/matr.nr. herunder.

VVM-anmeldelse og -afgørelse for skovrejsning på Kejservej 6, 8783 Hornsyld, matr.nr. 22A, Nr Bjerre by, Bjerre.

Hedensted Kommune har den 6. marts 2017 modtaget en anmeldelse om etablering af vildtremiser på Kejservej 6, 8783 Hornsyld, matr.nr. 22A, Nr. Bjerre by, Bjerre.
På baggrund af anmeldelsen er det vurderet, t det ansøgte projekt ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er VVM-pligtigt.

Se anmeldelsen, afgørelsen og klagevejledningen.

Klagefristen udløber den 18. april 2017.