VVM afgørelser

Når du har søgt en VVM afgørelse, kan du se afgørelsen og klagevejledningen ved at klikke på linket ved den enkelte adresse/matr.nr. herunder.

Der er truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af forslag til Natura 2000-handleplaner 2016-2021 i Hedensted Kommune
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 8. marts 2017