Vandløbs- og Naturbeskyttelseslov

Her kan du se tilladelser iht. Vandløbs- og naturbeskyttelsesloven.

Høring:

I øjeblikket ingen aktuelle ansøgninger

Der er truffet følgende afgørelser:

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 og § 16 (åbeskyttelseslinjen) til etablering af pullertbelysning langs sti over Gudenåen i Tørring, matr.nr. 7000an, Tørring By, Tørring og 7000ae og 8a Stovgård Hgd., Tørring
Se afgørelse og klagevejledning
Klagefristen udløber den 19. oktober 2017

Dispensation til at oprense grøfter og rydde pil i beskyttet eng, matr.nr. 22 og 25a, Boring By, Hvirring, tilhørende Boring 49, 8763 Rask Mølle samt matr.nr. 25b, Boring By, Hvirring, tilhørende Raskvej 33, 8763 Rask Mølle og matr.nr. 25c, Boring By, Hvirring, Boring 37A, 8763 Rask Mølle.
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 5. oktober 2017

 

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal anvende Klageportalen. Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk. Der er direkte link til disse steder via forsiden af nævnets hjemmeside www.nmkn.dk