Vandforsyningsloven

Her kan du se tilladelser iht. Vandforsyningsloven.

Der er givet følgende tilladelser iht. Vandforsyningsloven:

Tillæg nr. 2 til endelig vandindvindingstilladelse, Hornsyld Købmandsgaard A/S og H.K. Ejendomme A/S
Hedensted Kommune har ændret et vilkår om tidsfrist i endelig vandindvindingstilladelse på 105.000 m³/år fra boring DGU nr. 117.556 til primært erhvervsformål på matr.nr.14e, Hornsyld By, Nebsager på ejendommen Bjørnkærvej 16, 8783 Hornsyld. 
Se tillægget
Klagefristen udløber den 17. august 2017

Hedensted Kommune har meddelt vandindvindingstilladelse til Juelsminde Golfklub fra boring DGU nr. 117.482 beliggende Bolbroholtvej 11, 7130 Juelsminde
Der er givet tilladelse til en årlig vandindvinding på 5.000 m3 grundvand.
Samtidig har kommunen truffet afgørelse om, at vandindvindingen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse.
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 17. august  2017