Vandforsyningsloven

Her kan du se tilladelser iht. Vandforsyningsloven.

Der er givet følgende tilladelser iht. Vandforsyningsloven:

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Snaptun Vandværk
Hedensted Kommune har meddelt tilladelse til midlertidig opsætning af UV-anlæg til desinfektion af drikkevandet i forbindelse med opstart og indkøring af nyt vandværk på Snaptun Vandværk, Snaptunvej 20, 7130 Juelsminde
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 19. oktober 2017