Udkast iht. Miljøbeskyttelses- og Husdyrloven

Her kan du se udkast til afgørelser efter Miljøbeskyttelsesloven og Husdyrloven.

Berørte naboer/parter har modtaget høringsbrev vedrørende udkast til afgørelser efter Miljøbeskyttelsesloven og Husdyrloven på nedenstående adresser:

Vesterbyvej 30B, 8722 Hedensted
Udkast til tillæg til Miljøgodkendelese
Se udkastet
Høringsfristen udløber den 2. juni 2017 kl 12.00

Ørumvej 6, 7171 Uldum
Udkast til Miljøgodkendelse
Se udkastet