Udkast iht. Miljøbeskyttelses- og Husdyrloven

Her kan du se udkast til afgørelser efter Miljøbeskyttelsesloven og Husdyrloven.

Berørte naboer/parter har modtaget høringsbrev vedrørende udkast til afgørelser efter Miljøbeskyttelsesloven og Husdyrloven på nedenstående adresser:

Stubberup Skovvej 33, 8723 Løsning
Udkast til miljøgodkendelse
Se udkastet
Høringsfristen udløber den 20. december 2017

Bråskovvej 90, 7140 Stouby
Udkast til tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelsen
Se udkastet
Høringsfristten udløber den 26. november 2017