Offentliggørelse af 5 Natura 2000-handleplaner 2016-2021

Offentliggørelse af 5 Natura 2000-handleplaner 2016-2021 i Hedensted Kommune

I april 2016 udsendte Staten de endelige Natura 2000-planer for Natura 2000-områder i Danmark for planperioden 2016-2021.

På baggrund af statens Natura 2000-planer har Hedensted Kommune nu endeligt vedtaget Natura 2000-handleplaner 2016-2021 for 5 Natura 2000-handleplaner.

Se Natura 2000-handleplaner og klagevejledning