Museumsloven

Her kan du se afgørelser iht. Museumsloven.

Dispensation til at mountainbikerute krydser tre beskyttede diger og markeres indenfor 100 meter fortidsmindebeskyttelseslinje omkring det fredede fortidsminde Odelsbjerget i Palsgaards skov ved Juelsminde på matr.nr. 36i, 26a, 26b, 36b, 16e og 17b Klakring By, Klakring, tilhørende ejendommen Palsgaard Gods A/S og Schou Fondet, Palsgaardvej 10, 7130 Juelsminde
Se afgørelse
Klagefristen udløber den 9. november 2017