Miljøgodkendelser

Her kan du se ansøgninger og miljøgodkendelser.

Ansøgning om miljøgodkendelse:

Bråskovvej 90, 7140 Stouby
Vi har modtaget ansøgning om tillæg til eksisterende miljøgodkendelse. Ansøgningen vedrører en udvidelse af slagtesvineproduktionen på Bråskovvej 90, 7140 Stouby, fra 206,5 dyreenheder (DE) til 434,7 DE svarende til en produktion efter udvidelsen på 16.000 slagtesvin (31-110 kg). I forbindelse med udvidelsen etableres en ny stald umiddelbart vest for eksisterende staldanlæg. Der søges endvidere om at opføre en nye gyllebeholder på 3.000 m3.
Umiddelbart i forbindelse med sagsbehandling af tillæg til miljøgodkendelsen, vil Hedensted Kommune foretage revurdering af den eksisterende miljøgodkendelse for slagtesvineproduktionen på Bråskovvej 90, 7140 Stouby.
I forbindelse med behandling af både ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen og revurderingen, har alle ret til at se materialet samt til at komme med kommentarer til ansøgningen og revurderingen. Desuden kan enhver anmode om at få tilsendt udkast til afgørelsen, når denne foreligger.
Se ansøgning
Bemærkninger til ansøgningsmaterialet eller anmodning om at få tilsendt udkast til afgørelsen skal sendes til Hedensted Kommune, Natur & Miljø, Tjørnevej 6, 7171 Uldum, eller på tlf. 7975 5679 eller på e-mail: naturogmiljo@hedensted.dk.
Efter modtagelse af udkast, har enhver ret til at kommentere udkastet inden for 3 uger.
Frist for bemærkninger eller anmodning udløber den 19. april 2016 kl 15.30.

Hammervej 18, 7160 Tørring
Vi har modtaget ansøgning om tillæg til eksisterende miljøgodkendelse. Ansøgningen vedrører en udvidelse af slagtesvineproduktionen på Hammervej 18, 7160 Tørring, fra 226,3 DE til 301,3 DE svarende til en produktion på 10.500 slagtesvin (30-113 kg). Udvidelsen foregår i eksisterende staldanlæg og der bygges derfor ikke nyt.
Se ansøgning
Bemærkninger til ansøgningsmaterialet eller anmodning om at få tilsendt udkast til afgørelsen, skal sendes til Natur & Miljø.
Frist for bemærkninger eller anmodning udløber den 19. april 2016 

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt:

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger givet følgende miljøgodkendelser:

Virksomheder

Frejasvej 5, 8722 Hedensted
Tillæg til miljøgodkendelse til Skrotpriser ApS, Frejasvej 5, 8722 Hedensted
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 27. april 2017

Landbrug

Bøgballevej 99, 7171 Uldum
Miljøgodkendelse af udvidelse af slagtekyllingeproduktion i ny bygning på Bøgballevej 99, 7171 Uldum
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 27. april 2017

Havbrug

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Svømmebadsanlæg

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

 

Vi har modtaget ansøgning om tillæg til eksisterende miljøgodkendelse. Ansøgningen vedrører en udvidelse af slagtesvineproduktionen på Bråskovvej 90, 7140 Stouby, fra 206,5 dyreenheder (DE) til 434,7 DE svarende til en produktion efter udvidelsen på 16.000 slagtesvin (31-110 kg). I forbindelse med udvidelsen etableres en ny stald umiddelbart vest for eksisterende staldanlæg. Der søges endvidere om at opføre en nye gyllebeholder på 3.000 m3.

 

Umiddelbart i forbindelse med sagsbehandling af tillæg til miljøgodkendelsen, vil Hedensted Kommune foretage revurdering af den eksisterende miljøgodkendelse for slagtesvineproduktionen på Bråskovvej 90, 7140 Stouby.

 

I forbindelse med behandling af både ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen og revurderingen, har alle ret til at se materialet samt til at komme med kommentarer til ansøgningen og revurderingen. Desuden kan enhver anmode om at få tilsendt udkast til afgørelsen, når denne foreligger.

 

Bemærkninger til ansøgningsmaterialet eller anmodning om at få tilsendt udkast til afgørelsen skal sendes til Hedensted Kommune, Natur & Miljø, Tjørnevej 6, 7171 Uldum, eller på tlf. 7975 5679 eller på e-mail: naturogmiljo@hedensted.dk.

 

Efter modtagelse af udkast, har enhver ret til at kommentere udkastet inden for 3 uger.

 

Frist for bemærkninger eller anmodning udløber den 19. april 2016 kl 15.30.