Miljøgodkendelser

Her kan du se ansøgninger og miljøgodkendelser.

Ansøgning om miljøgodkendelse:

Indledning af revurdering af miljøgodkendelse for svineproduktion på Overvej 10, 7140 Stouby

Jeppe Vestergård Christensen, Nordre Strandvej 20, 8700 HorsensHedensted Kommune har til hensigt at indlede revurdering af miljøgodkendelse for svineproduktion på Overvej 10, 7140 Stouby.

I forbindelse med behandling af sagen har alle ret til at se sagens akter samt til at komme med kommentarer til dette. Desuden kan enhver anmode om at få tilsendt udkast til afgørelsen, når dette foreligger.

Materialet kan ses her:
Afgørelse af den 22. juni 2012 truffet af Natur- og Miljøklagenævnet
Miljøgodkendelse af den 29. august 2008

Hedensted Kommune har til hensigt, at revurdere miljøgodkendelsen, jf. afgørelsen af den 29. august 2008 med klagenævnsafgørelse af den 22. juni 2012. Virksomheden har delvist udnyttet miljøgodkendelsen.

Bemærkninger til revurderingssagen eller anmodning om at få tilsendt udkast til afgørelse skal sendes til Hedensted Kommune, Fritid & Fællesskab, Tjørnevej 6, 7171 Uldum eller pr. e-mail: naturogmiljo@hedensted.dk, att.: Rikke Bjerg.

Efter modtagelse af udkast har enhver ret til at kommentere udkastet inden for to uger.
Frist for bemærkninger eller anmodning om udkast udløber den 4. juli 2017.

 

Revurdering af miljøgodkendelse for svineproduktion på Ildvedvej 6, 7160 Tørring
Slagtesvineproduktionen på Ildvedvej 6, 7160 Tørring har en miljøgodkendelse meddelt af Hedensted Kommune  i 2009. Denne godkendelse skal, sammen med de tre senere meddelte tillæg, revurderes i 2017. Miljøgodkendelsens seneste tillæg, meddelt i 2016, danner grundlag for revurderingen.

Materialet kan ses her:
Miljøgodkendelse 2009
Tillæg nr 1 af 20 oktober 2009
Tillæg nr 2 af 18 maj 2010
Tillæg nr 3 af 2 august 2016

Hedensted Kommune har til hensigt, at revurdere miljøgodkendelsen uden vilkårsændringer.
Bemærkninger til materialet eller anmodning om at få tilsendt udkast til afgørelse skal sendes til Hedensted Kommune, Fritid & Fællesskab, Tjørnevej 6, 7171 Uldum eller pr. e-mail: naturogmiljo@hedensted.dk.
I forbindelse med behandling af sagen har alle ret til at se sagens akter samt til at komme med kommentarer til dette. Desuden kan enhver anmode om at få tilsendt udkast til afgørelsen, når dette foreligger.
Efter modtagelse af udkast har enhver ret til at kommentere udkastet inden for to uger.
Frist for bemærkninger eller anmodning om udkast udløber den 29. juni 2017 kl. 17.00.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt:

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger givet følgende miljøgodkendelser:

Virksomheder

Hedensted Kommune har meddelt miljøgodkendelse til midlertidig oplagring af sojamelasse i en gyllebeholder på Bråskovvej 2B, Hornsyld. Melassen skal anvendes til jordbrugsformål
Se afgørelsen
Afgørelsen kan påklages – se klagevejledning
Klagefristen udløber den 17. juli 2017

Aldumvej 1, 8722 Hedensted
Vi har meddelt miljøgodkendelse af Aeropak A/S til oplag af råvarer og hjælpestoffer i forbindelse med fremstilling af produkter til påfyldning på aerosoldåser og påfyldning af færdige produkter på aerosoldåser.
Desuden har vi  truffet afgørelse om, at virksomhedens oplag ikke er VVM-pligtigt.
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 21. juni 2017

Landbrug

Hornumvej 27, 8783 Hornsyld
Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse for svineproduktionen på Hornumvej 27, 8783 Hornsyld
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 1. august 2017. 

Vesterbyvej 30B, 8722 Hedensted
Tillæg til miljøgodkendelse af minkproduktion.
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 1. august 2017 

Ildvedvej 6, 7160 Tørring
Revurdering af eksisterende slagtesvineproduktion
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 1. august 2017 

Bråskovvej 90, 7140 Stouby
Revurdering af eksisterende slagtesvineproduktion
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 1. august 2017 

Flemmingvej 16, 8762 Flemming
Tillæg til miljøgodkendelse af svineproduktion, ændring af produktion i eksisterende bygninger, på Flemmingvej 16, 8762 Flemming
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 14. juli 2017

Gludvej 91, 7130 Juelsminde
Revurdering af eksisterende malkekvægsproduktion
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 11. juli 2017

Havbrug

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Svømmebadsanlæg

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser