Miljøgodkendelser

Her kan du se ansøgninger og miljøgodkendelser.

Ansøgning om miljøgodkendelse:

I øjeblikket ingen aktuelle ansøgninger

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt:

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger givet følgende miljøgodkendelser:

Virksomheder

Bygade 5A, 7160 Tørring
Afgørelse om ændring af vilkår 9 i miljøgodkendelsen af 28. juni 2012
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 15. december 2017

Landbrug

Ørumvej 6, 7171 Uldum
Afgørelse om etablering af beholderbarriere på Ørumvej 6, 7171 Uldum
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 12. december 2017

Havbrug

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Svømmebadsanlæg

Vejlefjord Rehabilitering, Sanatorievej 27b, 7140 Stouby
Vi har meddelt godkendelse af terapibassin ved Vejlefjord Rehabiliterings efter bekendtgørelse nr. 918 af 27. juni 2016
Se afgørelsen
Afgørelsen kan ikke påklages