Miljøgodkendelser

Her kan du se ansøgninger og miljøgodkendelser.

Ansøgning om miljøgodkendelse:

I øjeblikket ingen aktuelle ansøgninger

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger givet følgende miljøgodkendelser:

Virksomheder

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Landbrug

Skovvej 40, 8723 Løsning
Miljøgodkendelse af udvidelse af minkproduktionen i eksisterende bygninger på Skovvej 40, 8723 Løsning
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 2. marts 2017

Ørumvej 6, 7171 Uldum
Miljøgodkendelse af udvidelse af smågriseproduktionen i eksisterende bygninger på Ørumvej 6, 7171 Uldum
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 22. februar 2017

Snaptunvej 17, 7130 Juelsminde
Miljøgodkendelse af ændring og udvidelse af svineproduktionen i eksisterende bygninger på Snaptunvej 17, 7130 Juelsminde
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 21. februar 2017

Havbrug

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Svømmebadsanlæg

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser