Miljøgodkendelser

Her kan du se ansøgninger og miljøgodkendelser.

Ansøgning om miljøgodkendelse:

Revurdering af miljøgodkendelse for Gludvej 91, 7130 Juelsminde
Hedensted Kommune agter at foretage revurdering af miljøgodkendelsen for malkekvægsproduktionen på Gludvej 91, 7130 Juelsminde. Vi har modtaget ansøgningsmaterialet om revurdering.

I forbindelse med behandling af sagen har alle ret til at se ansøgningsmaterialet samt til at komme med kommentarer til ansøgningen. Desuden kan enhver anmode om at få tilsendt udkast til afgørelsen, når denne foreligger.

Ansøgningsmaterialet består af:

Kommunens oplæg til revurdering
Ansøgning (Skema 91489)
Følgebrev til ansøgningsmaterialet

Bemærkninger til ansøgningsmaterialet eller anmodning om at få tilsendt udkast til afgørelsen skal sendes til Hedensted Kommune, Natur & Miljø, Tjørnevej 6, 7171 Uldum; på tlf. 7975 5679 eller på e-mail: naturogmiljo@hedensted.dk.

Efter modtagelse af udkast har enhver ret til at kommentere udkastet inden for 3 uger.

Frist for bemærkninger eller anmodning om udkast udløber den 28. marts 2017 

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt:

Gedevejlevej 8, 8722 Hedensted
Afgørelse om ikke-godkendelsespligt i forbindelse med etablering af veranda og indhegning til æglæggende høns
Se afgørelsen
Klagefrisen udløber den 28. marts 2017

Båstrupvej 63a, 8722 Hedensted
Afgørelse om ikke-godkendelsespligt i forbindelse med etablering af verandaer til æglæggende høns
Se afgørelsen
Klagefrisen udløber den 28. marts 2017

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger givet følgende miljøgodkendelser:

Virksomheder

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Landbrug

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Havbrug

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Svømmebadsanlæg

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser