Miljøgodkendelser

Her kan du se ansøgninger og miljøgodkendelser.

Ansøgning om miljøgodkendelse:

I øjeblikket ingen aktuelle ansøgninger

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt:

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger givet følgende miljøgodkendelser:

Virksomheder

Aldumvej 1, 8722 Hedensted
Vi har meddelt miljøgodkendelse af Aeropak A/S til oplag af råvarer og hjælpestoffer i forbindelse med fremstilling af produkter til påfyldning på aerosoldåser og påfyldning af færdige produkter på aerosoldåser.
Desuden har vi  truffet afgørelse om, at virksomhedens oplag ikke er VVM-pligtigt.
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 21. juni 2017

Landbrug

Hornumvej 27, 8783 Hornsyld
Miljøgodkendelse af udvidelse af svineproduktionen i eksisterende bygninger på Hornumvej 27, 8783 Hornsyld
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 13. juni 2017

Havbrug

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Svømmebadsanlæg

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser