Landzonetilladelser

Her kan du se landzonetilladelser til byggeri eller andet.

Der er de seneste 4 uger givet følgende landzonetilladelser:

 • Landzonetilladelse til en ny sø på matr.nr.1v, Rask Hgd., Hvirring, Fruens Vej 7, 8763 Rask Mølle
  Se landzonetilladelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 20. juli 2017

 • Tilladelse til etablering af 2 lejligheder på ejendommen, beliggende Klakringvej 28, 7130 Juelsminde
  Se landzonetilladelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 18. juli 2017

 • Tilladelse til etablering og indretning af 2 lejligheder på ejendommen, beliggende Vesterbyvej 12, Hjortsvang, 7160 Tørring
  Se landzonetilladelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 18. juli 2017

 • Tilladelse til 77 m² overdækning på ejendommen, beliggende Korning Nørremark 22A, 8700 Horsens
  Se landzonetilladelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 18. juli 2017

 • Tilladelse til og dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til
  opførelse af bålhytte 30 m² og et shelter på 6 m² på ejendommen, beliggende Ringvejen 7B, 7130 Juelsminde
  Se landzonetilladelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 18. juli 2017

 • Tilladelse til udstykning af vindmølleparcel og vej på ejendommen, beliggende Hedenstedvej 54, 8781 Stenderup
  Se landzonetilladelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 11. juli 2017

 • Tilladelse til at udlægge ca. 25.000 m3 ren jord på ejendommen, beliggende Skanderborgvej 91, Hvirring, 8762 Flemming
  Se landzonetilladelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 4. juli 2017

 • Tilladelse til etablering af ridebane, jordvold rundt om ridebanen, overdækket skridtmaskine og ombygning af silohal til hestestald på ejendommen, beliggende Bøgballevej 77, Bøgballe, 7171 Uldum
  Se landzonetilladelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 4. juli 2017

 • Tilladelse til udvidelse af allerede etablerede forhold på 125 m2 beboelse til
  i alt 339 m2 samlet beboelse på ejendommen, beliggende Savværksvej 11B, Klakring, 7130 Juelsminde
  Se landzonetilladelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 27. juni 2017

 • Tilladelse til allerede etableret inddragelse af eksisterende foderlade på 117 m2 til boligarealet på ejendommen, beliggende Ørum Skovvej 27, Bøgballe, 7171 Uldum
  Se landzonetilladelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 27. juni 2017

 • Landzonetilladelse til etablering af 600 m² stor sø på matr.nr. 2d, Stourup By, Skjold, Skævlundvej 5, 7130 Juelsminde
  Se landzonetilladelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 20. juni 2017

 • Tilladelse til 78 m² udhus på ejendommen, beliggende Buen 15, 8762 Flemming
  Se landzonetilladelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 20. juni 2017

 • Tilladelse til 78 m² garage på ejendommen, beliggende Bobækvej 13, Hyrup, 7140 Stouby
  Se landzonetilladelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 20. juni 2017

 • Tilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus på ejendommen, beliggende Aale Bygade 18, 7160 Tørring
  Se landzonetilladelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 20. juni 2017

 • Tilladelse til udstykning på ejendommen, beliggende Bredalvej 61B, 8722 Hedensted
  Se landzonetilladelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 20. juni 2017

 • Tilladelse til opførelse af et nyt stuehus med tilhørende nye indkørselsforhold
  på ejendommen, beliggende Bobækvej 10, Hyrup, 7140 Stouby
  Se landzonetilladelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 20. juni 2017

Du kan læse mere om hvad er en landzonetilladelse?