Landzonetilladelser

Her kan du se landzonetilladelser til byggeri eller andet.

Der er de seneste 4 uger givet følgende landzonetilladelser:

 • Landzonetilladelse og dispensation til udvidelse og oprensning af beskyttet sø fra ca. 200 m² til ca. 1000 m² på matr. nr. 7h og 7g, Eriknauer By, Hatting, tilhørende hhv. Frederikslystvej 71 og 73, 8723 Løsning
  Se afgørelse
  Klagefristen udløber den 9. november 2017
 • Tilladelse til opførelse af shelter på ejendommen, beliggende Frederikslystvej 75, Eriknauer, 8723 Løsning
  Se landzonetilladelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 9. november 2017

 • Tilladelse til opførelse af kunstgræsbane på ejendommen, beliggende Skolesvinget 1, 8762 Flemming
  Se landzonetilladelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 9. november 2017

 • Tilladelse til opførelse af bolig, overdækket areal samt garage til erstatning for nuværende bebyggelse på ejendommen, beliggende Stabelhjørnevej 20, 8721 Daugård
  Se landzonetilladelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 7. november 2017

 • Tilladelse til opførelse af krybberum på ejendommen beliggende Skolevej 109, Ølholm, 7160 Tørring
  Se landzonetilladelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 2. november 2017
 • Tilladelse til opførelse af garage på ejendommen, beliggende Toftegårdsvej 17, 8722 Hedensted
  Se landzonetilladelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 26. oktober 2017

 • Tilladelse til at etablere 118 m2 bolig i nuværende kontor på ejendommen, beliggende Kærvej 31, 8722 Hedensted
  Se landzonetilladelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 19. oktober 2017