Jordvarmetilladelser

Her kan du se tilladelser til jordvarmeanlæg.

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger givet følgende tilladelser til etablering af jordvarmeanlæg:

Jordvarmeanlæg, Stenkærgård 17 + 19, 8763 Rask Mølle
Hedensted Kommune har meddelt tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg
på ejendommen matr.nr. 31cm, Boring By, Hvirring, beliggende Stenkærgård 17 og 19, 8763 Rask Mølle
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 19. december 2017 

Jordvarmeanlæg, Løsningvej 4, 8762 Flemming
Hedensted Kommune har meddelt tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg
på ejendommen matr.nr. 2c, Haurum By, Hornborg, beliggende Løsningvej 4, 8762 Flemming
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 14. december 2017 

Jordvarmeanlæg, Bottrupvej 63, 8723 Løsning
Hedensted Kommune har meddelt tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg
på ejendommen matr.nr. 8b, Bottrup By, Bottrup, beliggende Bottrupvej 63, 8723 Løsning
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 5. december 2017 

Jordvarmeanlæg, Skærvetoften 32, 8723 Løsning
Hedensted Kommune har meddelt tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg
på ejendommen matr.nr. 2bd, Stubberup By, Løsning, beliggende Skærvetoften 32, 8723 Løsning
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 23. november 2017