Jordvarmetilladelser

Her kan du se tilladelser til jordvarmeanlæg.

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger givet følgende tilladelser til etablering af jordvarmeanlæg:

Jordvarmeanlæg, Gludvej 89, 7130 Juelsminde
Hedensted Kommune har meddelt tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg
på ejendommen matr.nr. 6d m.fl., Sønderby By, Glud, beliggende Gludvej 89, 7130 Juelsminde
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 24. oktober 2017 

Jordvarmeanlæg, Dalbylunden 16, 8722 Hedensted
Hedensted Kommune har meddelt tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg
på ejendommen matr. nr. 5r, Ll. Dalby By, Hedensted, beliggende Dalbylunden 16, 8722 Hedensted
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 17. oktober 2017 

Jordvarmeanlæg, Grundvej 5, 7140 Stouby
Hedensted Kommune har meddelt tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg
på ejendommen matr. nr. 20a, Stouby By, Stouby, beliggende Grundvej 5, 7140 Stouby
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 12. oktober 2017 

Jordvarmeanlæg, vejareal (Dalbyvej) ved Ll Dalbyvej 2B, 8722 Hedensted
Hedensted Kommune har meddelt tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg
i vejareal (Dalbyvej) ved Ll Dalbyvej 2B, 8722 Hedensted
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 10. oktober 2017 

Jordvarmeanlæg, Nordre Fælledvej 11, 7160 Tørring
Hedensted Kommune har meddelt tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg
på ejendommen matr.nr. 15e, Tørring By, Tørring, beliggende Nordre Fælledvej 11, 7160 Tørring
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 5. oktober 2017