Jordvarmetilladelser

Her kan du se tilladelser til jordvarmeanlæg.

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger givet følgende tilladelser til etablering af jordvarmeanlæg:

Jordvarmeanlæg, Thyras Vænge 60, 7100 Vejle
Hedensted Kommune har meddelt tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg
på ejendommen matr. nr. 1 cn, Lindved By, Sindbjerg, beliggende Thyras Vænge
60, 7100 Vejle.
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 10. august 2017

Jordvarmeanlæg, Gåskærholm 36, 8722 Hedensted
Hedensted Kommune har meddelt tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på ejendommen matr. nr. 1 aq, Ll. Dalby By, Hedensted, beliggende Gåskærholm 36, 8722 Hedensted.
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 8. august 2017

Jordvarmeanlæg, Kystvænget 19, 7130 Juelsminde
Hedensted Kommune har meddelt tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på ejendommen matr. nr. 25 hd, Klakring By, Klakring, beliggende Kystvænget 19, 7130 Juelsminde.
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 8. august 2017

Jordvarmeanlæg, Storskovvej 8, 8721 Daugård
Hedensted Kommune har meddelt tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på ejendommen matr.nr. 18a, Daugård By, Daugård, beliggende Storskovvej 8, 8721 Daugård
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 27. juli 2017

Jordvarmeanlæg, Dalbylunden 11, 8722 Hedensted
Hedensted Kommune har meddelt tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på ejendommen matr.nr. 5o, Ll. Dalby By, Hedensted, beliggende Dalbylunden 11, 8722 Hedensted
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 20. juli 2017

Jordvarmeanlæg, Korningvej 45, 8700 Horsens
Hedensted Kommune har meddelt tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på ejendommen matr.nr. 23a, Korning By, Korning, beliggende Korningvej 45, 8700 Horsens
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 20. juli 2017

Jordvarmeanlæg, Skovvej 39, 8723 Løsning
Hedensted Kommune har meddelt tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på ejendommen matr.nr. 11l, Kragelund By, Øster Snede, beliggende Skovvej 39, 8723 Løsning
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 6. juli 2017