Vejsyn

Vejsyn på den private fællesvej Koutrupvej 8-10, 7160 Tørring

Hedensted Kommune afholder vejsyn på den private fællesvej Koutrupvej nr. 8, 7160 Tørring.

Vejsynet afholdes torsdag den 28. november 2013 kl. 09.00.

Alle ejere, der må antages at have vejret til vejen, samt de som i henhold til aftale, eller anden bestemmelse skønnes at være forpligtiget til at deltage i vedligeholdelsen, indkaldes hermed til møde.

Ejerne af de ejendomme, der må antages at have vejret til vejen er særskilt indkaldt til vejsynet.

Vejsynet afholdes med hjemmel i lov om private fællesveje § 14

 


Vejsyn på den private fællesvej Sanatorievej 8-20, 7140 Stouby

Hedensted Kommune afholder vejsyn på ovennævnte private fællesvej på strækningen fra nummer 8-20.

Vejsynet afholdes den 23. maj 2013 kl. 10.00

Ejerne af de ejendomme, der må antages at have vejret til vejen er særskilt indkaldt til vejsynet.

Vejsynet afholdes med hjemmel i lov om private fællesveje § 14.

 


Vejsyn på den private fællesvej Nørre Snedevej 92-98, 8762 Flemming

Hedensted Kommune afholder vejsyn på ovennævnte private fællesvej på strækningen fra krydset ved den private fællesvej Nørre Snedevej og den offentlige vej Nørre Snedevej til Nørre Snedevej 98.

Vejsynet afholdes den 23. maj 2013 kl. 14.00.

Ejerne af de ejendomme, der må antages at have vejret til vejen er særskilt indkaldt til vejsynet.

Vejsynet afholdes med hjemmel i lov om private fællesveje § 14.

 
Oprettet den 21.12.2012
Sidst redigeret den 21.11.2013 af Webredaktionen