Børn og Unge

Mød os på Facebook

Stenderup skole

Stenderup skole
 
Hedenstedvej 38
8781  Stenderup
Tlf.nr.: 79 74 12 80
Fax.nr.: 75 68 13 23
Stenderup SFO
Tlf.nr.: 79 74 12 86 
E-mail: Stenderup Skole
Hjemmeside: www.stenderup-skole.dk

Stenderup skole - logo
 Leder
Else Brouer Halding

Klassetrin og evt. spor
0. - 6. klasse = 7 klasser (1 spor)

Overordnet målsætning
VISION
Stenderup skole er et demokratisk funderet lære- og værested, som møder eleverne på deres styrkepositioner. Skolen er præget af nærvær, læringslyst samt tid og ro til faglig fordybelse.

MÅLSÆTNING
Det er vores mål, at skolen er et trygt sted som fundament for læring.
Vores omgang med hinanden skal bygge på accept, glæde, ligeværd og ærlig interesse. Fagligheden skal styrkes gennem forskellige undervisningsformer og -organisering, således at læringen tager udgangspunkt i den enkelte elevs styrkesider.
Såvel fagligt som socialt bygges på anerkendende relationer.
Det er vores mål, at de fysiske rammer såvel som personalets videreuddannelse understøtter skolens læringssyn.

VÆRDIGRUNDLAG
Det er værdifuldt, at
- alle kommer glade i skole og går glade hjem
- alle kan mærke, at de er værdsat og accepterer egne stærke og svage sider
- alle har medbestemmelse og føler sig som en nødvendig del af fællesskabet
- alle udviser respekt og ansvarlighed
- der er tid og ro til fordybelse
- alle yder deres bedste
- der er plads til kreativitet og spontanitet
 -alle samarbejdsrelationer elever, personale og forældre imellem er præget af fleksibilitet, åbenhed og respekt

LÆRINGSSYN
-
Læring sker i et samspil mellem eleven og omgivelserne.
- Eleven skal være aktiv i tilegnelsen af kundskaber, færdigheder og redskaber.
- Undervisningen skal lægge op til, at eleven lærer at reflektere, når han/hun møder et problem.
- Eleven skal lære at sætte ord på sin tænkning.
- Eleven skal udfordres i det, han/hun næsten kan.
- Læring er også, at erhvervet viden og arbejdsmetoder kan overføres til andre situationer.Læs mere her:

Skolebestyrelse
Læreplan/virksomhedsplan

Der henviser også til skolens egen hjemmeside: www.stenderup-skole.dk
Oprettet den 22.09.2006
Sidst redigeret den 29.01.2014 af Undervisning & Kultur