Børn og Unge

Mød os på Facebook

Rårup skole

Rårup skole
 
Kirkedalsvej 64, Rårup
7130  Juelsminde
Tlf.nr.: 79 83 30 20
Faxnr.: 75 68 56 61
E-mail: Rårup Skole
Hjemmeside: www.raarup-skole.dkSkoleleder
Anders Hyltoft

Klassetrin og evt. spor
0. - 6. klasse = 9 klasser (1½ spor)

Overordnet målsætning

 Inden for rammerne af den til enhver tid gældende folkeskolelovgivning, samt Juelsminde Kommunes målsætning er det Rårup Skoles mål:

· i samarbejde med forældrene at sikre elevernes alsidige udvikling ved at bibringe dem en bred basisviden, færdigheder og hensigtsmæssige arbejds- og samarbejdsvaner.

· ud fra den enkelte elevs evner og muligheder at styrke elevernes selvstændighed og personlighed i et pædagogisk miljø, der er præget af tillid mellem lærer og elev/ elever.

· at udvikle og styrke elevernes sociale forståelse, så de kan medvirke til et positivt arbejdsklima, der forebygger mobning og uhensigtsmæssig adfærd.

· at kvaliteten i undervisningen sikres gennem konstruktivt samarbejde mellem medarbejderne.

· at skabe et skolemiljø, der ud fra de givne vilkår er så attraktivt og indbydende, at både børn, forældre og medarbejdere føler sig godt tilpas.

 

 

Læs mere her:

SFO
Skolebestyrelse
Læreplan/virksomhedsplan

Læs mere på skolens hjemmeside www.raarup-skole.dk
Oprettet den 22.09.2006
Sidst redigeret den 21.02.2013 af Undervisning & Kultur