‹ Tilbage

Åstedsforretning i Daugård

For boligområde ved Hestehaven i Daugård

I medfør af bestemmelserne i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr.
1529 af 23. november 2015), kapitel 11, med senere ændringer, meddeles
det, at der

Tirsdag den 19. september 2017 kl. 10.00

afholdes åsteds- og forligsforretning, jf. lokalplan nr. 1014, vedtaget af
Hedensted Byråd den 30. januar 2008, omhandlende boligområde ved
Hestehaven i Daugård.

Ekspropriationen vedrører hele matr.nr. 31a Daugård By, Daugård.

Læs mere:

Annoncering af åstedsforretning
Arealfortegnelse
Servitutredegørelse
Ekspropriationsplan