Udbud

Her kan du se aktuelle udbud og annonceringer fra Hedensted Kommune.

Landbrugsjord til salg

Hedensted kommune udbyder hermed følgende arealer til salg:

Matrikelbetegnelse Areal Mindstepris
10l Gl. Sole by, Øster Snede 28.610 m2 15,00 kr./m2
6z Gl. Sole, Øster Snede 55.382 m2 15,00 kr./m2
8æ Kragelund by, Øster Snede 9.380 m2 10,00 kr./m2

De anførte priser er eksklusiv moms.

Se kortbilag

Ovennævnte arealer sælges via budgivning til højestbydende.

Arealerne er beliggende i landzone og overtages, som de henligger og fri for gæld og forpagtningsaftaler. Der kan ikke opføres beboelsesbygninger på parcellerne.

Købesummen betales med 5% af købesummen senest den 20. oktober 2017. Restkøbesummen betales kontant på overtagelselsdatoen den 1. januar 2018. Hedensted Kommune udsteder faktura på de 2 betalinger.

Handelsomkostninger deles mellem køber og sælger. Hedensted Kommunes advokat varetager udarbejdelsen af skøde.

Skriftligt bud skal være kommunen i hænde senest den 19. oktober 2017 kl. 08.00 ved fremsendelse af tilbud indeholdende:

  • Kontaktoplysninger (navn, adresse, telefon samt mail) på budgiver
  • Angivelse af hvilke matrikler, der bydes på
  • Angivelse af pristilbud i beløb eksklusiv moms. Købesummen tillægges moms ved afregning

Bud kan fremsendes til Hedensted kommune, Att. Jonna Møller, Tjørnevej 6, 7171 Uldum. Kuverten skal mærkes ”Tilbud på areal Årupvej/Ribevej”. Alternativt kan samme oplysninger sendes på mail til grundsalg@hedensted.dk.

Eventuelle spørgsmål vedrørende udbuddet kan rettes til Johan.petersen@Hedensted.dk og Jonna.moller@hedensted.dk