Erhvervsgrunde

Se de attraktive erhvervsparceller, der er til salg i Hedensted Kommune til mange typer erhverv.

Mangler du en erhvervsparcel i Hedensted Kommune?

Så find den på kortet med erhvervsarealer. Her kan du se ledige arealer, lokalplan mv.

Salgsbetingelser

Arealerne sælges i den størrelse, du ønsker, dog i henhold til gældende lokalplan.

Se salgsbetingelserne for erhvervsjord

Alle erhvervsarealer udbydes først i en indledende budrunde, hvor arealerne sælges til højstbydende. Efterfølgende sælges parcellerne til en fast m2-pris.

I udbudsperioder vil arealerne, der skal bydes på, stå som "i udbud".

Udbud af kommunal erhvervsjord sker i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991, bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Arealerne sælges til højstbydende. Der er dog fastsat en mindstepris pr. m2. Kommunen er ikke forpligtet til at sælge til den udbudte mindstepris.

De anførte priser er eksklusiv moms.

Der er fastsat en frist - svarende til mindst 14 dage efter annoncering - for afgivelse af købstilbud.

Har du yderlige spørgsmål, kan du kontakte Johan Stadil Petersen på telefonnr. 79 75 50 03 eller på e-mail johan.petersen@hedensted.dk.

Kontakt

Johan Stadil Petersen

Sekretariatet - Fritid og Fællesskab / Fritid og Fællesskab

Tlf.: +4579755003

Send e-mail