Førtidspension

Hvis du ikke er i stand til at forsørge dig selv af fysiske, psykiske eller sociale grunde, kan du søge førtidspension.