Dagrenovation

Alle husstande i Hedensted kommune skal være tilmeldt den kommunale renovationsordning for husholdningsaffald.

Alle husstande er forpligtiget til at frasortere genanvendelige fraktioner (papir, pap, metal, glas, plast) til genbrug.

Det grønne affald fra køkkenet kan med fordel hjemmekomposteres.

Det resterende affald, restaffaldet, skal i den grønne spand til dagrenovation.

Tømning

Spanden tømmes hver 14. dag af M. Larsen A/S. 

Renovationsbil M. Larsen

Hvis der er praktiske problemer i forbindelse med tømning af beholderen i form af manglende tømning, skade på din ejendom m.v. skal du kontakte Hedensted Kommune på tlf. 79 75 56 80 eller renovation@hedensted.dk

Du kan trække en tømningskalender lige netop for din ejendom, (dog kun for 240 L beholdere).  

  • Billede Af Spanden I Skel
  • Billede Af Afhentning Paa Grund
  • Billede Af Kompostbeholdere

Placering

  • Spanden skal på tømmedagen være placeret i skel eller umiddelbart inden for skel
  • Spanden skal stå på fast underlag som fliser eller lignende
  • Spanden skal vende med håndtaget ud mod vejen/renovatøren. 

Det er en god idé at sætte spanden ud til skel aftenen før afhentning. Renovatøren starter kl. 6, og han kan starte hos dig. 

Afhentning på grund

Helårsbeboelser kan få hentet spanden længere inde på grunden hvis:

  • Man betaler det fastsatte gebyr for denne ekstra service.
  • Adgangsforholdene på grunden opfylder gældende regler på området (se regulativ for husholdningsaffald).
  • Beholderen skal placeres på en sådan måde, at håndtagene på beholderen vender ud mod renovatøren, således at renovatøren kan hente beholderen uden at skulle foretage en drejeproces.

Kompostbeholdere

Du kan købe en kompostbeholder til det grønne køkkenaffald, på en af kommunens genbrugsstationer. Den koster 250 kr.

Brugte batterier

Brugte batterier kan afleveres i en frysepose på låget af spanden. Så tager skraldemanden dem med, når han tømmer spanden.