Dagrenovation

Alle husstande i Hedensted kommune skal være tilmeldt den kommunale renovationsordning for husholdningsaffald.

Alle husstande er forpligtiget til at frasortere genanvendelige fraktioner (papir, pap, metal, glas, plast) til genbrug.

Det grønne affald fra køkkenet kan med fordel hjemmekomposteres.

Det resterende affald, restaffaldet, skal i den grønne spand til dagrenovation.

Tømning

Spanden tømmes hver 14. dag af M. Larsen A/S. 

Renovationsbil M. Larsen

Hvis der er praktiske problemer i forbindelse med tømning af beholderen i form af manglende tømning, skade på din ejendom m.v. skal du kontakte Hedensted Kommune på tlf. 79 75 56 80 eller renovation@hedensted.dk

Du kan trække en tømningskalender lige netop for din ejendom, (dog kun for 240 L beholdere).  

  • Billede Af Spanden I Skel
  • Billede Af Afhentning Paa Grund
  • Billede Af Kompostbeholdere