Frit leverandørvalg

Modtager du personlig pleje, praktisk hjælp eller madservice, kan du frit vælge mellem de leverandører, der er godkendt af Byrådet.
Kvinde som bringer mad ud

Hvis du ønsker at skifte leverandør, kontakter du visitationen.

Der er i øjeblikket godkendt følgende leverandører til personlig og praktisk hjælp eller madservice, som du kan vælge imellem:

  • Hedensted Kommunes døgnhjemmepleje (praktisk hjælp og personlig pleje)
  • Ikjærs Rengøring og Haveservice v/Christian Ikjær (praktisk hjælp).
  • Vikarservice Lillebælt (praktisk hjælp) www.vikar-service.nu 
  • Hasfeldt (praktisk hjælp) www.hasfeldt.com
  • Berit´s Hjemmepleje A/S (personlig pleje og praktisk hjælp) www.berits-hjemmepleje.dk 
  • Team Hjemmeplejen (personlig pleje og praktisk hjælp) www.teamhjemmeplejen.dk 
  • Hedensted Kommunes madservice - Centralkøkkenet (madservice)
  • Hedensted Kommunes madservice - Produktionskøkkenet i Løsning (madservice)
  • Det Danske Madhus A/S (madservice) www.detdanskemadhus.dk

I henhold til lovgivningen skal private leverandører have mulighed for at lade sig godkende til ydelse af personlig pleje og praktisk hjælp. Eventuelle interesserede private leverandører skal fremsende godkendelsesanmodning og andre relevante papirer, herunder fritvalgsblanket til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp til:

Social Omsorg
Ny Skolegade 4
8723 Løsning