‹ Tilbage

Vandråd

I henhold til Lov om vandplanlægning oprettes der inden den 20. april 2017 vandråd, som skal rådgive kommunerne i en kvalificering af afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021.

Du kan her læse mere om arbejdet og indstille medlemmer til vandrådene i de 4 hovedvandoplande, som Hedensted Kommune indgår i: