‹ Tilbage

Status på olieforureningen på strandene i Hedensted Kommune

Oprydningen af strandene skrider frem

Onsdag formiddag blev stranden i Sandbjerg Vig renset.

Om eftermiddagen blev den sydlige del af As Vig strækningen gennemgået (nordlig side af As Hoved, ved Kirkholm og As Strandby til udløbet af Skjold Å).

Torsdag er der startet i As Vig nord for Skjold Å ved Sønderby Strand, og vi forventer at nå det meste ved Pøt Strand.

Ved Snaptun har kommunen fået hjælp af lokale frivillige, som har brugt flere dage med oprensning på stranden. Tusind tak for initiativet og for hjælpen.

På Hjarnø er det en strækning på østsiden ved Hougård, hvor der er konstateret olie, og den vil blive renset mandag-tirsdag.

Vinden er vendt til en vestlig vind, så vi håber ikke, at der kommer mere olie ind på strandene.

Hvis du observerer olie igen på de strande, der er blevet oprenset, må du gerne melde det ind til Lene Thorgaard på tlf. 7975 5672.

På kyststrækningen er der flere ufremkommelige områder med skrænter, sten og væltede træer. Det er især strækningen mellem Snaptun og Pøt samt på sydsiden af As Hoved.

Kommunen har benyttet vores nye arbejdsredskab, idet vi har haft en drone til at filme områderne. På dronens billeder kan det ses, at der også her ligger en del ålegræs med olie.

I starten af næste uge vi vil lægge en plan for at få renset de sidste strækninger.