‹ Tilbage

Socialpædagoger i Hedensted Kommune

I sidste uge har der været en del skriveri om opsigelse af to løntillæg for 93 socialpædagoger i Hedensted Kommune. Desværre har det skrevne ikke afspejlet hele historien.

Der er derfor en række udsagn, som vi gerne vil kommentere i et forsøg på at give billedet af den reelle historie.

Samtidig vil vi gerne slå fast, at vi er meget glade for den indsats som såvel socialpædagogerne som alle andre gode medarbejdere gør hver eneste dag. Tak for det! Vi har og skal have en god arbejdsplads. Vi har og skal have få regler, og en åben kultur, der bygger på dialog og tillid. Det kræver meget af os alle. Nogle gange er det måske nemmere med regler, som man kan ”slå op i en bog”. Men det er bedre at tale sammen, så vi i fællesskab kan finde de bedste løsninger. Nogen gange er det også den sværeste måde at arbejde på. I den her sag, har vi ikke været gode nok til det, og det beklager vi.  Men det vender begge veje: Vi har et MED-system og tillidsrepræsentanter, som er medgaranter for at dialogen kan ske direkte mellem de berørte parter. Den praksis og det system skal vi alle bidrage til, at holde fast i.

Der er talt om ”lønnedgang og at spare penge”.
Det handler ikke om at spare penge og alle får fortsat løn efter overenskomsten, og de opgaver man har.
Før fik alle det samme tillæg for at arbejde aften og nat, uanset hvor meget man arbejdede. Nu får man tillæg alt efter de arbejdstider og -timer, man har.
Det tillæg, der tidligere blev givet for at arbejde med meget udadreagerende borgere falder bort for langt de fleste, fordi borgerne ikke længere er så udadreagerende.

Der er talt om ”lønniveau i Hedensted Kommune i forhold til vores omegnskommuner”
Det gennemsnitlige lønniveau for socialpædagoger i Hedensted Kommune er mellem godt 1.000 kr. og knap 1.800 kr. højere pr. måned end samtlige af vores omegnskommuner (Kilde: Det fælleskommunale Løndatakontor).

”Fyrer alle socialpædagoger inden for Voksen Handicap”
Hedensted Kommune ønskede ikke at afskedige nogen. Det var et ønske fra fagforeningen Socialpædagogernes Landsforbund. Vi tilbød at give alle medarbejdere det længste varsel på 6 måneder, hvis vi alene kunne holde os til opsigelse af løntillæg. Det var SL - i første omgang - ikke interesseret i.

”93 pædagoger kan miste op til 43.000 kr.”
Det er en overskrift, der giver en forståelse af at alle 93 pædagoger kan miste op 43.000 kr.
Fakta er, at max. 37 pædagoger kan miste op til 43.000 kr., hvis de mister begge tillæg. Desuden vil langt størstedelen - 88 pædagoger - der mister det ene tillæg, få de fleste af pengene retur på en anden måde via overenskomstmæssige tillæg.

”Det er urimeligt, at pædagogerne skal betale for deres egen efteruddannelse”
Der er ikke tale om, at nogen betaler for deres egen efteruddannelse. Vi har som ansatte ikke vores ”egne” penge. De penge, som vi har til rådighed, er borgernes penge. Det er borgerne, der betaler for alt: Lønninger, bygninger, uddannelse osv.

”Hedensted Kommune er gået bodsgang hos fagforeningen”
Der henvises til et møde, som blev afholdt den 24. februar. Mødet var planlagt før sagen blev taget op i medierne og andre steder. Heldigvis endte mødet med, at den tilgang som Hedensted Kommune hele tiden havde haft – det at medarbejderne ikke skulle sige op, men at deres tillæg skal afspejle de funktioner man har – blev resultatet. Det viser, at dialog de rette steder er den rigtige måde at løse tingene på.

 

René G. Nielsen, Chef for Social Omsorg

Jesper Thyrring Møller, Kommunaldirektør