‹ Tilbage

Olie på stranden – hvad gør jeg?

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg ser noget i forbindelse med olieforureningen fra det grundstødte skib ved Fyns Hoved?

Observationer om olie på strandene

Olieforureningen fra det grundstødte skib ses på hele kyststrækningen mod øst, dvs. på vores strande ved Sandbjerg Vig, As Hoved, As Vig, Pøt, Snaptun og på Hjarnø. Der ligger typisk klumper af ålegræs med olie, der er skyllet op på strandene.

Materielgårdens medarbejdere har de sidste dage været på strandene, og de renser løbende op på de forskellige strækninger, men hvis du observerer større mængder, må du ringe til koordinator Lene Thorgaard på tlf. 79 75 56 72. Så vil vi få nogle folk ud og samle op.

I weekenden har Sydøstjyllands Brandvæsen overtaget koordinering for både Hedensted og Horsens, og de kan kontaktes på tlf. 76 29 27 70.

Hvis du har spørgsmål, er du også velkommen til at ringe.

Olieindsmurte fugle

Hvis du observerer fugle med ”atypisk adfærd”, dvs. som ikke flyver, men som bliver liggende i vandet og søger mod land, så skal du kontakte Naturstyrelsens vildtkonsulent Lars Bruun Hansen på tlf. 40 30 05 76, som koordinerer korps af frivillige jægere, der kan bistå med aflivning af fuglene.

Alternativt kan du sende en sms med et billede og en beskrivelse af stedet.