‹ Tilbage

Borgermøde den 23. februar 2017 om trafik og byudvikling i Hedensted Øst

En forventning om 4-500 nye boliger i Hedensted Øst i løbet af en årrække kræver udbygning og modernisering af veje og stier i området. Lastbiltrafik fra grusgravområdet ved Ørum skal der også findes løsninger på.

På borgermødet vil ovenstående emner blive gennemgået. Bagefter er der en åben dialog og debat om, hvordan vi kan løse de trafikmæssige udfordringer.

Mødet afholdes torsdag den 23. februar 2017 kl. 19 i kantinen på Hedensted Rådhus. Det er Borgmester Kirsten Terkilsen og formand for Udvalget for Teknik, Lene Tingleff, der fortæller om planerne for området. Alle er velkomne.